Organisasjonsanalyse

På denne siden kan undervisere laste ned forelesningsmateriell til Organisasjonsanalyse av Per Morten Schiefloe.

Filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no.